SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu kiến trúc nhà ở nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đã trở thành một thách thức có ảnh hưởng lớn đến phát triển xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia và các cơ quan phát triển quốc tế. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) đã cảnh báo 13 đồng bằng lớn trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng do hậu quả của việc biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam được xếp vào mức độ nghiêm trọng.

Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015, đề tài “Nghiên cứu kiến trúc nhà ở nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu” do ThS Lê Phong Lan làm chủ nhiệm đề tài cùng cơ quan chủ trì đề tài là Viện Kiến trúc Quốc gia, cùng hợp tác, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia của Viện nghiên cứu kiến trúc Trung Quốc để nghiên cứu xây dựng giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, với trọng tâm là vấn đề ngập lụt; đề xuất mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với từng khu vực tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ chương trình Nghị định thư phối hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng nhà ở Quốc gia (CNERCHS) thuộc Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia Trung Quốc và Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAR), đề tài là sự tổng hợp nghiên cứu, kinh nghiệm của 2 quốc gia và 2 tổ chức trong lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc nhà ở. Đề tài đã tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và khu vực cũng như Việt Nam đối với các giải pháp xây dựng nhà ở nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề tài đã làm rõ quan điểm phát triển nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở nông thôn tại khu vực này:

- Sử dụng tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Giải pháp thiết kế không gian kiến trúc đảm bảo tiết kiệm năng lượng;
- Sử dụng vật liệu và công nghệ mới;
- Giải pháp giảm trừ ô nhiễm môi trường;
- Sử dụng cây xanh mặt nước;

Đề tài đã đưa ra cụ thể 10 mẫu nhà điển hình ứng với các tiêu chí cụ thể: Nhà ở đơn thuần; nhà ở kết hợp dịch vụ; nhà ở kết hợp sản xuất và nhà vườn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về đưa ra các giải pháp xây dựng quy hoạch và thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn – khu vực Tây Nam Bộ, hướng tới phát triển bền vững thông qua xác lập các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phù hợp điều kiện tự nhiên, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống và đặc biệt nâng cao điều kiện an toàn nhà ở nông thôn.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: