SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khâu mạch quang hóa của hệ khâu mạch quang trên cơ sở nhựa epoxi biến tính dầu trầu

Đề tài do các tác giả Lê Xuân Hiền, Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Thị Việt Triều thực hiện nghiên cứu tính chất cơ lý của hệ khâu mạch quang.

Nguyên liệu để thực hiện hóa chất là nhựa epoxi biến tính dầu trẩu, monome epoxy, chất khơi mào quang và CHCl3…Quá trình thực nghiệm cho thấy, màng khâu mạch quang trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu trẩu đạt được các tính năng nổi trội so với các loại nhựa epoxy thông thường khâu mạch bằng các phương pháp như: khả năng khâu mạch chỉ sau vài giây chiếu tia tử ngoại, độ cứng tương đối đạt 0,86 sau 6 giây chiếu tia tử ngoại, màng khâu có độ mềm dẻo cao. Ngoài ra, hệ khâu mạch quang theo cơ chế cation còn có khả năng khâu mạch trong bóng tối sau 1,2 giây chiếu tia tử ngoại cho màng khâu mạch quang đạt các tính năng cơ lý cao.
Màng khâu mạch quang với các tính năng đạt được có thể sử dụng làm lớp phủ bảo vệ, trang trí có chất lượng cao trong một số lĩnh vực.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 6/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả