SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol – 3- Butyric (IBA).

Đề tài do tác giả Đào Văn Hoằng (Bộ công nghiệp) và Nguyễn Minh Thảo (Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội) thực hiện nghiên cứu, khảo sát các phương pháp thích hợp để điều chế IBA.

Do hoạt tính ưu việt và dễ bảo quản nên IBA được thế giới quan tâm. Ở nước ta, việc nghiên cứu tổng hợp IBA là một nhu cầu thiết thực của các ngành nông lâm nghiệp, phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế.
Theo nhóm nghiên cứu, có 3 cách để tổng hợp IBA. Bao gồm: tổng hợp trực tiếp từ indol và axit γ-halogenbutyric; tổng hợp từ indol và γ - butyrolacton; tổng hợp từ gramin và dietylmalonat.
Nghiên cứu cho thấy, phương pháp tổng hợp IBA từ gramin phải qua nhiều giai đoạn trung gian do vậy hiệu suất phản ứng tính đến sản phẩm cuối cùng thấp. Phương pháp tổng hợp trực tiếp từ indol và γ – butyrolacton, nếu thêm dung môi tetrelin sẽ tránh được điều kiện áp suất, nhiệt độ cao, dễ áp dụng được vào thực tế.
Như vậy trong điều kiện của Việt Nam, phương pháp tổng hợp IBA phù hợp nhất là từ indol và γ – butyrolacton trong dung môi tetralin. Phương pháp này có thể tiếp tục được nghiên cứu với qui mô lớn hơn.
BH (theo Tạp chí Hóa học, số 2/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả