SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu kháng thuốc của lao phổi tái phát

Đề tài do tác giả Lê Ngọc Hưng (bộ môn Lao, Trường ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu kháng thuốc chống lao của lao phổi tái phát, từ đó có phác đồ điều trị thích hợp góp phần điều trị khỏi cho bệnh nhân, hạn chế nguồn lây kháng thuốc trong cộng đồng.

Nghiên cứu tiến hành với 193 bệnh nhân được chẩn đoán là lao phổi tái phát và điều trị tại khoa Lao phổi tái trị, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2007.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ kháng thuốc chung là 85,9%, kháng đa thuốc là 52,9%. Tỷ lệ kháng 1 loại thuốc là 17,9%, kháng 2 loại thuốc là 12,3%, kháng 3 loại thuốc là 26,6% và kháng 4 loại thuốc là 43,2%. Kháng từng loại thuốc: tỷ lệ kháng với INH là 81,5%, với SM là 79%, với RMP là 72,2% và với EMB là 62,3%.
LV (nguồn: TC Dược học số 381, 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả