SpStinet - vwpChiTiet

 

Áp dụng phương pháp dạy học "Nêu và giải quyết vấn đề" trong bài anken ở trường đại học công nghiệp Hà Nội

Đổi mới phương pháp học là một trong những điều kiện quyết định đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ở nước ta hiện nay. Phương pháp dạy học "Nêu và giải quyết vấn đề" là một trong những định hướng đổi mới. Tác giả Đinh Thị Hồng Minh (khoa Công nghệ Hóa học - Đại học công nghiệp Hà Nội) áp dụng phương pháp này trong bài anken.

Tác giả lần lượt đưa ra ba cách nêu vấn đề và giải quyết vấn đề trong bài giảng. Cụ thể, cách thứ nhất: giáo viên nêu vấn đề, giáo viên tự giải. Cách thứ hai giáo viên nêu vấn đề sinh viên tự giải. Cách thứ ba, sinh viên nêu vấn đề (thông qua nhiệm vụ giáo viên giao), sinh viên giải quyết vấn đề.
Qua việc áp dụng phương pháp và nêu giải quyết vấn đề vào nội dung bài học anken bước đầu cho thấy, đã giúp sinh viên biết giải quyết vấn đề từ đơn giản, chuẩn bị cho sinh viên dần có khả năng sáng tạo giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Dạy bằng phương pháp trên cũng giúp sinh viên tích cực, chủ động, phát triển năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề trong quá trình dạy hóa học ở các trường đại học.

BH (Theo tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 6/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả