SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu kháng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có gan nhiễm mỡ phát hiện lần đầu qua khảo sát siêu âm ổ bụng ở bệnh viện nội tiết

Đề tài do tác giả Trần Thị Thanh Hóa thực hiện nhằm đánh giá tình trạng kháng insulin máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có gan nhiễm mỡ và gan không nhiễm mỡ được phát hiện lần đầu qua siêu âm ổ bụng; đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ qua siêu âm liên quan với BMI, eo, một số yếu tố nguy cơ: rối loạn chuyển hóa lipid, huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ và gan không nhiễm mỡ.
Nghiên cứu tiến hành với 220 người bệnh chẩn đoán đái tháo đường týp 2 được phát hiện lần đầu chia thành 2 nhóm gồm nhóm đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ (114 người), nhóm đái tháo đường týp 2 gan không nhiễm mỡ (106 người); nhóm chứng gồm 51 người khỏe mạnh.

Kết quả, chỉ số kháng insulin theo HOMA1 nhóm đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ 6,39 ± 5,67, nhóm đái tháo đường týp 2 gan không nhiễm mỡ 3,94 ± 3,77, nhóm chứng khỏe mạnh 1,04 ± 0,52. Chỉ số kháng HOMA2 nhóm đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ 2,78 ± 1,17, nhóm đái tháo đường gan không nhiễm mỡ 2,36 ± 8,30, nhóm chứng người khỏe mạnh 0,56 ± 0,30. Hầu hết người bệnh đái tháo đường týp 2 có đề kháng insulin mức độ kháng khác nhau. Nhóm bệnh nhân đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ có đề kháng insulin nhiều hơn nhóm đái tháo đường týp 2 gan không nhiễm mỡ và nhóm người khỏe mạnh. Đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ qua siêu âm liên quan với BMI, eo, một số yếu tố nguy cơ: rối loạn chuyển hóa lipid, huyết áp ở bệnh đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ và gan không nhiễm mỡ, có sự tương đồng về tuổi, giới ở 3 nhóm nghiên cứu. Có sự tương đồng về tuổi tác ở các mức độ gan nhiễm mỡ trên siêu âm. BMI càng lớn thì kháng insulin càng tăng và mức độ gan nhiễm mỡ càng nặng. Nhóm đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ nặng có cholesterol, trigyxerid càng tăng thì mức độ gan nhiễm mỡ càng nặng và đề kháng insulin càng cao. LDLc càng tăng thì yếu tố nguy cơ gan nhiễm mỡ càng nặng và đề kháng insulin càng tăng. Nguy cơ ở người bệnh đái tháo đường týp 2 gan nhiễm mỡ có LDLc > 3 gấp 6 lần người bệnh đái tháo đường týp 2 gan không nhiễm mỡ có LDLc < 3 95%Cl (3,37-11,076) OR = 6,16 [3,37-11,076]. Không có sự khác biệt về huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở hai nhóm nghiên cứu.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 9-2008)

Các tin khác: