SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng xử lý các hợp chất dinh dưỡng và kim loại nặng trong nước thải của xỉ lò nấu thép

Đề tài do các tác giả Tăng Bá Quang, Phan Ngọc Thủy Tiên (Viện Công nghệ Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện nghiên cứu khả năng làm tăng pH, xử lý các hợp chất dinh dưỡng N, P và mangan trong nước thải của xỉ lò hồ quang điện thu được từ nhà máy thép Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Hình minh hoa.

Quá trình khảo sát nghiên cứu cho thấy, xỉ lò có khả năng làm tăng pH của nguồn nước thải trong một thời gian dài ngày. Quá trình làm tăng pH xảy ra chậm, pH của nước thải sau khi xử lý tùy thuộc tốc độ dòng đi qua lớp xỉ lò.

Xỉ lò cũng có khả năng hấp thu phosphate, amonia và nitrate với dung lượng tương ứng là 3,64 mg/g, 0,313 mg/g và 0,184 mg/g. Quá trình diễn tiến trong thời gian dài ngày. Xỉ lò có khả năng hấp thu mangan với dung lượng là 0,218 mg/g.

Với độ bền cơ lý cao và hoạt tính hóa học bền trong thời gian dài của xỉ lò mở ra hướng sử dụng làm vật liệu xử lý các nguồn nước nhiễm axit, dinh dưỡng và kim loại nặng như nước ao hồ và nước thải từ quá trình khai thác mỏ.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu hội thảo KH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: