SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy nhiệt điện mini sản xuất điện từ phế thải nông nghiệp.

Hiện tại ở Việt Nam có một số lượng lớn phế thải nông nghiệp chưa được sử dụng hiệu quả. Nếu tận dụng các phế thải này để sản xuất nhiệt và điện năng thì sẽ tiết kiệm được đáng kể nhiên liệu hóa thạch. Đề tài thực hiện nhằm giới thiệu các thông tin để sử dụng các phế thải trong các nhà máy điện mini.

Đề tài đã đưa ra các hướng cơ bản để xây dựng nhà máy nhiệt điện mini với yếu tố quan trọng là chọn thông số tuabin phù hợp. Thông số vừa đủ cao phù hợp với khả năng chế tạo lò hơi: p0=20-25bar, t0=350-4000C, chân không ở đầu ra của tuabin do điều kiện giải nhiệt thì pk=0,06-0,08.
Ngoài ra, tác giả cũng phân tích hiệu quả khi đầu tư nhà máy như: khi xây dựng thành công, bán điện với mức giá 700đ/kWh thì mức độ lợi nhuận 1 năm lên tới 22 tỉ đồng. Trong trường hợp tự cung cấp điện cho sản xuất thì mức độ tiết kiệm sẽ được cộng thêm vào lãi.
Việc xây dựng các nhà máy điện mini tại nơi phát sinh phế thải sẽ đem lại lợi ích nhiều mặt và mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho doanh nghiệp và cho xã hội.
BH (Theo Tạp chí KHCN nhiệt, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả