SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng truyền tải trọng của thép truyền lực và ứng dụng trong tính toán tấm bê tông mặt đường

Đề tài do PGS.TS Phạm Cao Thắng (Học viện kỹ thuận quân sự) thực hiện, nghiên cứu về khả năng truyền tải trọng thực tế của liên kết thép truyền lực cạnh tấm bê tông và kiến nghị áp dụng tính toán khả năng truyền tải trọng của thép truyền lực trong thiết kế mặt đường bê tông xi măng đường ô tô ở Việt Nam theo 22TCN 223-95.

Theo đó, tính toán chiều dày tấm bê tông mặt đường có xét tới ảnh hưởng của liên kết truyền tải trọng cạnh tấm, phản ảnh sát hơn điều kiện làm việc thực của tấm. Liên kết thép truyền lực trong khe co giãn tấm bê tông xi măng có tác dụng làm giảm đáng kể ứng suất tạo cạnh tấm bê tông, cho phép giảm được chiều dày tấm bê tông. Trong quy trình 22TCN 223-95 có yêu cầu phải sử dụng các cơ cấu truyền tải trọng cạnh tấm như thép truyền lực hoặc khe ngàm, song trong tính toán đã không quy định xét ảnh hưởng của cơ cấu truyền tải trọng này. Do vậy, kết cấu sẽ thừa cường độ, làm tăng chiều dày tấm bê tông. Kiến nghị nghiên cứu bổ sung, đánh giá hiệu quả truyền tải trọng của thép truyền lực trong khe co giãn tấm bê tông để ứng dụng trong tính toán thiết kế tấm bê tông mặt đường theo quy trình 22TCN 223-95.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 9-2011)

Các tin khác: