SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa tulip nhập nội vụ đông xuân 2013-2014 tại Thái Nguyên

Tác giả Trần Trung Kiên và cộng sự (ĐH Nông lâm Thái Nguyên) đã tiến hành nghiên cứu với 4 giống hoa tulip nhập nội từ Hà Lan là giống Ile de France, Verandi, Strong Gold, Barcelona (đối chứng) nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển để tuyển chọn các giống hoa tulip có chất lượng tốt, phù hợp sinh thái địa phương.

Kết quả cho thấy, giống Ile de France có hoa màu đỏ đẹp, bông to dài cân đối, màu sắc ưa nhìn, được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Về khả năng sinh trưởng, giống Ile de France có khả năng sinh trưởng cao nhất, chiều cao cây đạt 53,76 cm, chu vi thân đạt 4,08 cm. Về năng suất, giống Strong Gold và Ile de France có năng suất thực thu cao nhất đạt 97,6 và 96,6 cây hoa/1m2.

Về chất lượng hoa, độ bền tự nhiên của giống Ile de France và Verandi đạt 10 ngày, bền nhất trong số 4 giống tulip tham gia thí nghiệm. Về hiệu quả kinh tế, giống Ile de France và Strong Gold đạt hiệu quả kinh tế cao (177,656 triệu/100m2/vụ và 174,255 triệu/100m2/vụ). Các giống hoa đều có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện vụ Đông Xuân tại Thái Nguyên.
LV (nguồn: TC KH&CN Nông - Y – Sinh, ĐH Thái Nguyên, số 9-2014)

Các tin khác: