SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng sản xuất của một số công thức lai giữa các dòng đà điểu châu Phi

Đề tài do các tác giả Phùng Đức Tiến, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Khắc Thịnh, Nguyễn Thị Hòa (Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương) thực hiện nhằm phát huy khả năng sinh trưởng cũng như khả năng sinh sản của các dòng đà điểu nhập nội, sản xuất con lai có năng suất chất lượng thịt và da cao, phù hợp điều kiện chăn nuôi Việt Nam.
Thí nghiệm được tiến hành tại Trại nghiên cứu đà điểu Ba Vì – Hà Nội từ 2004-2007. Công thức lai giữa giống đực Zim và giống cái Blue và Aust được thực hiện dựa trên đặc tính phát triển nhanh của Zim, các dòng Blue cũng như khả năng sinh sản cao của dòng Aust để chọn kết quả lai có năng suất, chất lượng thịt và da cao.
Theo đó, các công thức lai giữa trống dòng Zim và mái dòng Blue, Aust cho tỷ lệ phôi và chỉ tiêu ấp nở, số con nở/mái/năm cao hơn dòng thuần: tổ hợp lai ZimxBlue cho năng suất thịt cao nhất 2397,07 kg, tổ hợp lai ZimxAust là 2126,26 kg. Tỷ lệ nuôi sống đến 12 tháng tuổi con lai đạt 83,3-91,7% (ZimxBlue: 91,7%; ZimxAust: 83,3%). Khối lượng cơ thể con lai ZimxBlue 12 tháng tuổi đạt được 114,5 kg cao hơn con lai ZimxAust 0,7 kg. Ưu thế lai tương ứng đạt được là: ZimxBlue 3,22%, ZimxAust 2,97%. Tiêu tốn thức ăn tinh và xanh đạt được thấp ở 2 công thức lai sử dụng mái Blue là 4,50;4,50 kg; công thức lai sử dụng mái Aust là 5,69;4,56 kg. Ưu thế lai về tiêu tốn thức ăn ở các công thức lai lần lượt đạt giá trị âm như sau: ZimxBlue tinh 7,69%, xanh 3,74%; ZimxAust tinh 6,48%, xanh 3,98%. Tỷ lệ thịt xẻ đà điểu lúc 12 tháng tuổi 69,7%, tỷ lệ thịt tinh 36,34%; tỷ lệ da  6,7%, tỷ lệ mỡ 18,18%, tỷ lệ xương 18,2%. Tỷ lệ protein thô trong thịt là 21,2%, tỷ lệ mỡ thô 1,13%, hàm lượng canxi, photpho là 0,01; 0,05%; hàm lượng sắt 1,47 mg/kg; khoáng tổng số 1,39%. Thịt đà điểu lai có chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Về các chỉ tiêu cơ lý da: da dày 1,1-1,2 mm, độ bền xé rách 71,1 N/mm, sau 5 phút nước mới ngấm qua được da. Như vậy da đà điểu đạt tiêu chuẩn làm các loại mũ, giày, áo khoác cao cấp. Đã áp dụng công thức lai ZimxBlue nuôi ngoài sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được khả quan, lãi suất/con đạt 797,408 nghìn đồng.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 10/2008) 

Các tin khác: