SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng sản xuất của 6 xã vùng chè đặc sản Tân Cương và hướng phát triển chè an toàn của thành phố Thái Nguyên

Đề tài do các tác giả Nguyễn Võ Linh, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Bảo Châm, Nguyễn Văn Hưng, Hà Văn Định (Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp), Vũ Công Định (UBND TP. Thái Nguyên), Nguyễn Xuân Đại (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) thực hiện kiểm nghiệm phân tích hàm lượng các chất độc hại có trong các mẫu nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các chất độc hại đến sự phát triển của thương hiệu chè đặc sản Tân Cương, góp phần xác định rõ vùng quy hoạch chè an toàn đặc sản Tân Cương đến năm 2020.
Kết quả phân tích mẫu đất trồng, mẫu nước tưới chè và mẫu chè ở 6 xã vùng nghiên cứu cho thấy, trong tổng diện tích chè ở vùng nghiên cứu (1.227,3 ha) đã có 1.013,8 ha chè đạt tiêu chuẩn an toàn theo quyết định số 99/2008/QĐ-BNN. Diện tích chè an toàn đã đạt 82,56% tổng diện tích chè vùng nghiên cứu, còn 17,44% diện tích chưa đạt tiêu chuẩn an toàn ở các xã Thịnh Đức, Phúc Hà, Quyết Thắng, nguyên nhân là do ảnh hưởng của bãi thải than ở xã Thịnh Đức, bụi than ảnh hưởng đến chè. Phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương theo hướng an toàn, bền vững đến năm 2020 là 1.500 ha, đạt tỷ lệ 100% diện tích trồng chè là chè an toàn; các cơ sở sơ chế, bảo quản, kinh doanh đảm bảo an toàn theo VIETGAP. Trong những năm tới cần có những nghiên cứu phát triển sản xuất chè an toàn quy mô toàn tỉnh Thái Nguyên để sản phẩm chè an toàn của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên đem lại hiệu qảu kinh tế cao và bền vững. Sở NN&PTNT và các cơ quan quản lý cần tập huấn kỹ thuật cấp chứng chỉ chứng nhận về VIETGAP và các quy định quản lý, sản xuất kinh doanh chè an toàn. Cần phát huy mối liên kết 4 nhà để sản xuất chè an toàn bền vững. Thực hiện một số giải pháp đồng bộ hỗ trợ như xây dựng cơ sở hạ tầng với 3 lĩnh vực trọng yếu: giao thông, thủy lợi, điện, kỹ thuật sản xuất và chế biến chè an toàn theo VIETGAP…
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 5/2011)

Các tin khác: