SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng ra rễ của tràm (melaleuca cajuputi powell) bằng phương pháp giâm hom

Đề tài do TS. Phạm Đức Tuấn (Cục Lâm nghiệp) và ThS. Hoàng Vũ Thơ (Trường ĐH Lâm nghiệp) thực hiện nghiên cứu khả năng ra rễ của hom tràm cajuputi (Melaleuca cajuputi powell).

Nghiên cứu tiến hành với cành hom được cắt từ cây trội có tỷ lệ 1,8-cineol cao trong tinh dầu (65-72%) ở quần thể tràm tự nhiên thuộc khu vực hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Các hoormone được sử dụng là NAA (Naphthalene acetic acid), IBA (Indole butyric acid) và thuốc bột TGG 1%.
Kế quả cho thấy, trong các loại hormone được sử dụng để nhân hom tràm cajuputi thì IBA 1000 ppm có tỷ lệ ra rễ và chỉ số ra rễ cao nhất (tương ứng là 75% và 27,11). Thời gian cần thiết để hom tràm có thể ra rễ trong điều kiện thí nghiệm khoảng từ 20-28 ngày tính từ khi bắt đầu giâm hom. Tốc độ sinh trưởng trung bình chiều dài rễ trong quá trình giâm hom tràm tương đối nhanh (đạt giá trị là 0,56 cm/ngày với nghiệm thức 5 – sử dụng IBA 1000 ppm). Vì vậy khi giâm hom trong điều kiện thuận lợi nên giâm hom trực tiếp vào bầu đất.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả