SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng phân tích ethyl carbamate trong rượu bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)

Nghiên cứu do các tác giả Trần Ngọc Minh Tuấn, Phan Bích Hà (Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM), Trần Thị Kiều Anh (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) thực hiện đánh giá phương pháp phân tích Ethyl carbamate (EC) trong rượu theo AOAC 994.07 qua các thông số: khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại, hiệu suất thu hồi, khảo sát sự ảnh hưởng của đường có trong rượu khi phân tích EC; khảo sát hàm lượng EC trong một số rượu trên thị trường rượu Việt Nam.
 

Hình minh họa.

Quy trình phân tích EC trong rượu theo AOAC 994.07 qua khảo sát thu được các kết quả như sau:

- Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng lần lượt là 1 ng EC/g và 3 ng EC/g.

- Hiệu suất thu hồi EC từ 94,21 – 98,02%.

- Phân tích EC trong 20 mẫu rựợu trên thị trường với hàm lượng từ không phát hiện đến 353,88 ng/g. Nhiều mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép của Châu Âu.

Ngoài ra, nghiên cứu có khảo sát sự ảnh hưởng của nền mẫu trong phân tích EC, cụ thể là khảo sát sự có mặt của đường trong rượu. Yếu tố ảnh hưởng này ít thấy tài liệu nào đề cập, kể cả phương pháp AOAC 994.07. Kết quả cho thấy lượng đường 47g/100g rượu không ảnh hưởng đến kết quả phân tích EC trong rượu.
 
LV (nguồn: Hội thảo NC&PT các sản phẩm tự nhiên lần 3, 11/2012)

Các tin khác: