SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng kháng bệnh vi rút và thích ứng của các tổ hợp lai cà chua ở vụ xuân hè tại Đồng bằng sông Hồng

Đề tài do các tác giả Nguyễn Hồng Minh, Hà Viết Cường (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện. Từ 66 tổ hợp lai (thu từ các hệ thống lai đỉnh 17x3 và 15x1) đã tuyển chọn ra 18 tổ hợp lai triển vọng.
Chúng được đánh giá khả năng kháng bệnh vi rút bằng lây nhiễm nhân tạo và nhiễm bệnh tự nhiên trên đồng ruộng ở điều kiện vụ nóng xuân hè.
Kết quả cho thấy, phần lớn các tổ hợp lai triển vọng có năng suất cao được tuyển chọn ở vụ thu đông có khả năng thích ứng tốt ở vụ nóng xuân hè. Những tổ hợp lai kém thích ứng hơn chủ yếu do giảm khả năng đậu quả và kháng bệnh vi rút. Đa số các tổ hợp lai cho biểu hiện mức độ kháng bệnh vi rút tương đương ở 2 phép thử: lây nhiễm nhân tạo và nhiễm bệnh tự nhiên trên ruộng đồng ở vụ xuân hè muộn. Những tổ hợp lai thể hiện kháng cao (HR) và kháng (R) là: B06, B26, B33, B35, E6, trong đó có B06 biểu hiện mức kháng bệnh vi rút cao, đạt xấp xỉ giống kháng Savior. Bên cạnh nâng cao biểu hiện kháng bệnh vi rút (ở các mức độ khác nhau), các tổ hợp lai ưu tú tuyển chọn cho năng suất cao, thuộc dạng chín sớm – trung bình, có chất lượng quả tốt hơn hẳn giống đối chứng nhập nội (Savior) ở vụ xuân hè.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 5/2011)

Các tin khác: