SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng trồng bạch đàn Urophylla ở Việt Nam

Đề tài do TS. Võ Đại Hải (Viện Khoa học lâm nghiệp) thực hiện xác định khả năng hấp thụ các bon của rừng trồng bạch đàn Urophylla thuần loài theo cấp đất và tuổi; xây dựng mối quan hệ giữa lượng các bon hấp thụ với các nhân tố điều tra lâm phần, giữa lượng các bon hấp thụ trên mặt đất và dưới mặt đất, giữa lượng các bon hấp thụ với sinh khối tươi và khô.

Theo đó, bạch đàn Urophylla là một trong những loài cây trồng rừng chủ lực ở nước ta. Lượng các bon hấp thụ rừng trồng bạch đàn Urophylla chủ yếu tập trung trong đất rừng, chiếm 63,7%; tiếp đến là các bon trong tầng cây gỗ chiếm 31,0%; trong cây bụi thảm tươi chiếm 3,5%; và trong vật rơi rụng chiếm 1,8%. Tổng lượng các bon hấp thụ trên một ha rừng trồng bạch đàn Urophylla da động trong khoảng từ 35.479-95.634 kg/ha. Trong cùng một cấp đất, khi tuổi lâm phần tăng lên thì lượng các bon hấp thụ cũng tăng lên. Trong cùng một tuổi, tổng lượng các bon hấp thụ toàn lâm phần ở các cấp đất tốt cao hơn ở các cấp đất xấu, tuy nhiên mức độ chênh lệch giữa các cấp đất là không nhiều. Giữa lượng các bon trên mặt đất và dưới mặt đất, giữa lượng các bon với sinh khối tươi và các nhân tố điều tra cây cá thể, lượng các bon toàn lâm phần với các nhân tố điều tra có mối quan hệ khá chặt chẽ và được biểu thị bằng các phương trình tương quan. Dựa vào các phương trình tương quan này có thể tính toán được lượng các bon hấp thụ cây cá thể và lâm phần khi biết sinh khối tươi hoặc các nhân tố điều tra rừng.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 1-2009)

Các tin khác: