SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm RB19 và BV4 trên quặng mangan Cao Bằng

Tác giả Vũ Thị Hậu, Phạm Ngọc Chương (ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên) trình bày kết quả nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm Reactive Blue 19 (RB19) và Basic Violet 4 (BV4) của chất hấp phụ là quặng mangan Cao Bằng.

Các thí nghiệm được tiến hành với các thông số: khối lượng vật liệu hấp phụ 0,1g; thể tích dung dịch thuốc nhuộm 25 mL; pH=6; tốc độ lắc 300 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với cả 2 loại thuốc nhuộm trên là 420 phút ở nhiệt độ phòng (25 ± 1oC).

Kết quả cho thấy, dung lượng hấp phụ cực đại của quặng mangan Cao Bằng đối với RB19 theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir là 40,16 mg/g; đối với BV4 là 22,32 mg/g. Điều này chứng tỏ quặng mangan Cao Bằng có khả năng hấp phụ RB19 tốt hơn BV4 trong cùng điều kiện. Kết quả này mở ra hướng sử dụng nguồn khoáng sản tự nhiên, phong phú để xử lý nước thải công nghiệp chứa thuốc nhuộm.

TN (nguồn: TC KH&CN, chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: