SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết lá bạch đàn trên một số chủng vi khuẩn

Đề tài do các tác giả Trần Hữu Hiệp, Nguyễn Minh Hà (Viện Y học cổ truyền quân đội), Lê Thu Hồng (Viện 103, Học viện quân y) thực hiện xác định hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết lá bạch đàn trên một số chủng vi khuẩn nhằm xác định nồng độ ức chế tối thiểu của dịch chiết lá bạch đàn trên vi khuẩn.

Nghiên cứu tiến hành với dịch chiết lá bạch đàn được bào chế tại khoa Dược, Viện y học cổ truyền quân đội với tỷ lệ 1/1 gồm hai loại dịch chiết có tinh dầu (BDt), dịch chiết không có tinh dầu (BDk); các chủng vi khuẩn gồm S. aureus chủng ATCC 29213, E.coli chủng ATCC 25922, B. subtilis…
Kết quả cho thấy, cả hai loại thuốc BDt và BDk có tác dụng sát khuẩn với ba loại vi khuẩn là S. aureus, P. aeruginosa, E.coli. Riêng với B. subtilis, cả hai thuốc đều không có tác dụng diệt khuẩn. Với E. coli, BDt có tác dụng diệt khuẩn tốt hơn ở cả thời điểm 2 giờ và 6 giờ với nồng độ pha loãng là 1/8; ở thời điểm 24 giờ, hai thuốc tác dụng như nhau ở nồng độ pha loãng 1/8. Với S. aureus, hai thuốc có tác dụng như nhau ở độ pha loãng tới 1/16; BDt tác dụng tốt hơn ở thời điểm 24 giờ sau khi tiếp xúc, độ pha loãng có tác dụng là 1/32. Với P. aeruginosa, hai thuốc có tác dụng diệt khuẩn như nhau và đạt tỷ lệ pha loãng tới 1/16.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả