SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hoạt tính hạ huyết áp của atenolol tổng hợp ở Việt Nam

Đề tài do các tác giả Lưu Văn Chính, Nguyễn Thị Phương Chi (Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện KH&CN Việt Nam), Phạm Trọng Khá (ĐH KH Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội) thực hiện nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp của atenolol, một hoạt chất chẹn thụ thể beta đã được tổng hợp thành công và đánh giá hiệu quả hạ huyết áp, giảm nhịp tim của hoạt chất này so với atenolol đang bán ngoài thị trường.

Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác dụng hạ huyết áp của dược chất atenolol trên 75 chuột cống trắng theo mô hình thắt động mạch thận.
Kết quả cho thấy, atenolol tổng hợp có tác dụng hạ huyết áp, điều hòa và làm giảm nhịp tim trên mô hình chuột cống. Tác dụng hạ huyết áp, điều hòa và làm giảm nhịp tim rõ rệt ở liều 84mg/kg sau khoảng 3 giờ ngày thứ 2 uống thuốc. Atenolol tổng hợp có tác dụng chậm hơn so với thuốc atenolol nhập ngoại.
LV (nguồn: TC Dược học, số 384/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả