SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hoạt động của yếu tố dạng thấp (RF) ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Đề tài do tác giả Trần Thị Minh Hoa (Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai) thực hiện nhằm khảo sát hoạt động của yếu tố dạng thấp ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và mối liên quan với thời gian mắc bệnh và các chỉ số viêm.
Theo đó, yếu tố dạng thấp RF là một trong những tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp, đặc biệt là thể bệnh RF dương tính. Sự tăng cao hoạt động của yếu tố RF có mối liên quan thuận với chỉ số viêm CRP trong huyết thanh của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Điều này giúp cho thầy thuốc lâm sàng có thêm một chỉ số để so sánh và theo dõi quá trình viêm ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có yếu tố RF dương tính.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 10-2011)

Các tin khác: