SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ gia công một số hỗn hợp thuốc bảo vệ thực vật dạng bột thấm nước

Đề tài do tác giả Đào Văn Hoằng (Vụ KHCN – Bộ Công thương) thực hiện nghiên cứu hoàn thiện công nghệ gia công một số hỗn hợp thuốc bảo vệ thực vật dạng bột thấm nước.

Gia công hỗn hợp thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) dạng bột thấm nước đòi hỏi công nghệ và thiết bị đặc chủng và tương đối hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu phòng trừ hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất cũng như trong sử dụng. Dựa vào những nguyên liệu dễ kiếm, giá thành hợp lý với hệ thống thiết bị đơn giản và những nghiên cứu mới trong lĩnh vực này, tác giả đã xây dựng và hoàn thiện công nghệ gia công hỗn hợp một số thuốc trừ nấm bệnh dạng bột thấm nước (WP) là VizineS-80WP và Vicarben-S75WP. Công nghệ này đã đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu, sử dụng hiệu quả trong phòng trừ một số nấm bệnh chủ yếu trên nhiều đối tượng cây trồng phổ biến ở nước ta.

Hiện, dây chuyền công nghệ gia công Vicarben-S 75WP đã được chuyển giao cho Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, sản xuất ổn định đạt gần 100 tấn sản phẩm hàng năm.

BH (Theo Hóa học & Ứng dụng, số 8/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả