SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng homocystein máu ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ

Đề tài do tác giả Huỳnh Văn Nhuận (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) thực hiện nhằm xác định nồng độ homocystein (Hcy) ở bệnh nhân suy thận mạn (STM) trước khi chạy thận nhân tạo (TNT) so với người bình thường; đánh giá hiệu quả điều trị tăng Hcy ở bệnh nhân STM bằng TNT kết hợp bổ sung axit folic, vitamin B6 và vitamin B12 trong thời gian 1 tháng.
Nghiên cứu tiến hành với 2 nhóm gồm 60 người được chẩn đoán STM giai đoạn cuối đang chạy TNT chu kỳ tại Khoa Hồi sức cấp cứu – thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (nhóm bệnh) và 40 người khỏe mạnh, cùng độ tuổi, không có bệnh thận, tim mạch, không tăng huyết áp (nhóm chứng).
Kết quả cho thấy, Hcy máu chiếm 88,33% bệnh nhân STM giai đoạn cuối đang chạy TNT chu kỳ, nồng độ Hcy máu trung bình trước lọc máu là 23,51 ± 10,49 µmol/L, cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (9,45 ± 1,87 µmol/L – p<0,0001). Nồng độ Hcy toàn phần ở nhóm bệnh nhân tăng huyết áp cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không tăng huyết áp (p<0,0001). Sau chạy TNT, nồng độ Hcy toàn phần trung bình là 17,74 ± 9,13 µmol/L, có giảm 5,93 ± 3,4 µmol/L (giảm khoảng 25% so với trước khi lọc máu). Điều đó chứng tỏ sau lọc máu có giảm nhẹ Hcy nhưng vẫn còn cao hơn so với nhóm chứng. Chạy TNT đơn thuần 3 lần/tuần trong 4 tuần không làm thay đổi nồng độ Hcy trước lọc máu trong khoảng thời gian theo dõi (26,44 ± 8,65 µmol/L so với 24,48 ± 9,23 µmol/L) (p>0,05). Chạy TNT 3 lần/tuần kết hợp bổ sung axit folic 5mg + vitamin B6 100mg uống hàng ngày và tiêm bắp 1000 µg vitamin B12 sau mỗi lần chạy thận, liên tiếp trong 4 tuần, sẽ giảm có ý nghĩa nồng độ Hcy từ 25,64 ± 7,57 µmol/L xuống còn 15,65 ± 3,62 µmol/L (giảm 37 ± 11%). Đây là phác đồ đơn giản, rẻ tiền, dễ áp dụng ở tất cả các cơ sở điều trị trong việc làm giảm Hcy toàn phần, một nguy cơ tim mạch mới ở bệnh nhân STM giai đoạn cuối chạy TNT chu kỳ.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả