SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hiệu quả của một số loại thuốc hóa học đối với tác nhân vi sinh gây bệnh vàng bẹ - rám cành thanh long

Tác giả Nguyễn Huy Cường và cộng sự ở Viện Cây ăn quả miền Nam thực hiện nghiên cứu nhằm xác định loại thuốc có hiệu lực phòng trừ tác nhân sinh học gây bệnh vàng bẹ - ránh cành, từ đó tìm ra giải pháp quản lý hiệu quả, an toàn đối với môi trường, giúp ngành sản xuất thanh long bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tác giả tiến hành thí nghiệm đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học đối với bệnh vàng bẹ - rám cành thanh long trong điều kiện in vitro và điều kiện ngoài đồng tại Viện Cây ăn quả miền Nam và tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Trong điều kiện in vitro, các thuốc Tilt supper 300EC, Vicarben 50SC, Dithane M45 80WP có khả năng kiểm soát nấm Fusarium equiseti sau 4 ngày thí nghiệm, trong đó nghiệm thức sử dụng Tilt supper 300EC có hiệu lực thuốc 100%.

Các thuốc Tilt supper 300EC, Dithane M45 80WP có khả năng kiểm soát nấm Bipolaris crustace sau 5 ngày thí nghiệm với hiệu lực thuốc lần lượt là 100% và 71,09% trong điều kiện in vitro. Trong điều kiện ngoài đồng, các nghiệm thức sử dụng thuốc Tilt supper 300EC và Vicarben 50SC có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp hơn và khác biệt rất có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo có thể sử dụng luân phiên các loại thuốc Tilt supper 300EC, Vicarben 50SC để phòng trừ tác nhân sinh học gây bệnh vàng bẹ - rám cành thanh long khi cần áp dụng biện pháp hóa học.
LV (nguồn: TC Bảo vệ thực vật, số 6-2015)

Các tin khác: