SpStinet - vwpChiTiet

 

Áp dụng ISO 9001:2008 kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin: Tạo chuyển biến trong cải cách hành chính tại TP.HCM

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện kết hợp ứng dụng CNTT với xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn TP. Việc kết hợp này tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, giúp cho việc thực hiện kiểm soát các quá trình trở nên nhanh chóng, đơn giản hơn, hiệu lực của hệ thống quản lý được nâng cao. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, đóng góp vai trò to lớn vào công cuộc cải cách hành chính. Giải pháp này giúp giảm bớt công đoạn theo quy trình thủ công, đơn giản hóa các biểu mẫu và tăng cường năng lực kiểm soát thông qua hình thức tra cứu báo cáo điện tử, tăng cường khả năng công khai thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai ISO điện tử cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và quận - huyện. Đặc biệt là trong năm 2015, hai sở đã tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sở thông tin và truyền thông xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đã thể hiện quyết tâm cao trong áp dụng ISO điện tử vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước thông qua việc đề xuất bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí CNTT - truyền thông cho việc triển khai ISO điện tử. Cho đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai và thiết lập phần mềm ISO điện tử tại các sở, ngành, quận - huyện theo các quy trình ISO hiện tại, cụ thể  là tại Sở Thông tin và Truyền thông: 26 thủ tục thuộc 6 lĩnh vực; Sở Khoa học và Công nghệ: quy trình tiếp nhận hợp chuẩn, hợp quy; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 19 thủ tục thuộc 1 lĩnh vực; Sở Công Thương: 90 thủ tục thuộc 13 lĩnh vực; tại các quận - huyện: các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lao động, văn hóa, xây dựng, nhà đất.

Việc triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP những năm qua đã đạt được kết quả rõ nét, bước đầu tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Thông qua áp dụng ISO điện tử, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn, thực hiện được trách nhiệm, quyền lợi của mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, cán bộ, công chức còn được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn. Việc áp dụng ISO điện tử còn làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức. Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở và trang thông tin điện tử của đơn vị; người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân.

Bà Võ Thị Trung Trinh cho biết, trong thời gian sắp đến, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ISO điện tử cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và quận - huyện theo kế hoạch của chương trình cải cách hành chính TP. Đồng thời, áp dụng ISO điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của TP sao cho việc cung ứng các dịch vụ hành chính công trực tiếp và trực tuyến của các đơn vị này cho nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức theo đúng chất lượng và thời gian mà các đơn vị đã công bố và cam kết.
Nguồn: khoahocphothong.com.vn

Các tin khác: