SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hệ thống đo áp suất phun trong động cơ diesel phun trực tiếp công suất nhỏ

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Cao Trọng Hùng, Huỳnh Thanh Công (Khoa Kỹ thuật giao thông, ĐH Bách Khoa TP.HCM; PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM Động cơ đốt trong) trình bày một hệ thống giám sát và đo áp suất phun nhiên liệu cho động cơ diesel một xy-lanh, phun trực tiếp, buồng cháy thống nhất.

Nghiên cứu được thực hiện gồm hai bước: sử dụng card analog để đọc tín hiệu điện từ cảm biến áp suất nhiên liệu trên ống, cao áp; sử dụng chương trình giao tiếp giữa card analog PIC16F877A và PC (LabVIEW) để hiển thị đường đặc tính phun nhiên liệu thông qua cổng RS232.

Hệ thống giám sát sự biến đổi áp suất phun nhiên liệu đã được thiết kế chế tạo và thử nghiệm trên băng thử công suất động cơ. Kết quả ban đầu cho thấy sự ổn định của kết quả đo tại các dãy tốc độ khác nhau và độ tin cậy của kết quả đo khi so sánh với kết quả cân chuẩn. Đây là cơ sở tin cậy để ứng dụng thiết bị nghiên cứu trong quá trình giám sát và kiểm tra sự thay đổi của áp suất phun nhiên liệu trong quá trình động cơ vận hành và phục vụ công tác nghiên cứu đánh giá tính năng kỹ thuật và môi trường của động cơ.
LV (nguồn: Kỷ yếu HN KH&CN ĐH Bách khoa TP.HCM lần 13)

Các tin khác: