SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng khuôn đùn cao su

Đề tài do PGS. TS Trần Vĩnh Hưng (Trường ĐH Giao thông vận tải), ThS. Châu Mạnh Quang, KS. Nguyễn Văn Cường thực hiện nghiên cứu phương pháp tìm hệ số điều chỉnh khuôn đùn cao su bằng quy hoạch thực nghiệm. Trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm, nhóm tác giả đề xuất xây dựng phần mềm tính toán hệ số điều chỉnh biên dạng khuôn đùn cao su để tìm hệ số điều chỉnh và biên dạng điều chỉnh của khuôn.

Theo đó, sự thay đổi biên dạng của các sản phẩm joăng cao su được chế tạo theo công nghệ đùn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, các yếu tố nhiệt độ khuôn, tốc độ đùn kiểu biên dạng được chọn cho việc nghiên cứu trên hai loại cao su 70 và 50 theo đơn cao su của Hàn Quốc được dùng nhiều ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã thiết lập được hệ số điều chỉnh cho các loại joăng khác nhau. Khi chế tạo sai lệch của tiết diện joăng so với biên dạng thiết kế đạt được từ 0,1 – 0,2 mm. Tiết kiệm thời gian và chi phí chế tạo khuôn, tăng độ chính xác của joăng sẽ tiết kiệm thời gian lắp, tăng độ kín khít và độ thấm nước ô tô.
LV (nguồn: TC Cơ khí VN, số 143-2009)

Các tin khác: