SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu giải pháp gia cường dầm bê tông cốt thép bằng tấm vật liệu composite sợi carbon

Đề tài do TS. Hoàng Phương Hoa (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng), tác giả Nguyễn Đình Khánh (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) thực hiện nghiên cứu giải pháp gia cường sức kháng uốn của các dầm cầu bằng bê tông cốt thép khi sử dụng các tấm vật liệu composite sợi carbon (CFRP).
Mô hình tính toán lý thuyết đã được áp dụng để tính toán tăng cường sức kháng uốn công trình cầu Ô Sông (Quảng Ngãi). Tác giả phân tích các trường hợp phá hủy kết cấu khi dùng các tấm vật liệu CFRP để gia cường các kết cấu dầm bê tông cốt thép. Trong mỗi trường hợp đó các tác giả đã giới thiệu được biểu thức tính toán mô men kháng uốn của dầm khi dùng các tấm vật liệu CFRP gia cường. Hiệu quả áp dụng được tính toán gia cường cải tạo cầu Ô Sông cho thấy, khi sử dụng các tấm CFRP gia cường, khả n8ang chịu lực của dầm tăng 36.07%.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2011)

Các tin khác: