SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu giá trị của kháng thể kháng thyroglobulin trong theo dõi và tiên lượng điều trị ung thư giáp thể biệt hóa

Đề tài do nhóm tác giả Trần Xuân Trường, Mai Trọng Khoa, Nguyễn Thị Hân thực hiện nhằm tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ TgAb huyết thanh với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp (UTTG) sau phẫu thuật và sau điều trị phóng xạ (I131), qua đó rút ra kết luận về vai trò của TgAb trong theo dõi và tiên lượng trong điều trị UTTG sau phẫu thuật và sau điều trị bằng lod phóng xạ I131.

Thyroglobulin được định nghĩa là chất chỉ điểm khối u (tumormaket) trong UTTG biệt hóa. Khi khối u tăng sinh thì nồng độ thyroglobulin trong máu cũng tăng theo, đồng thời TgAb cũng tăng dần theo sự gia tăng của thyroglobulin. Nhiều tác giả đã nhận thấy phức hợp thyroglobulin – TgAb đã làm cản trở đến phản ứng định lượng thyroglobulin cho nên định lượng thyroglobulin trong máu nhiều khi đã âm tính giả, không còn phản ánh trong thành nồng độ thyroglobulin nữa, mặc dù các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng khác vẫn đang chứng tỏ còn khối u đang phát triển hay tái phát.
Nghiên cứu tiến hành với nhóm ung thư giáp biệt hoá sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp tại bệnh viện K Hà Nội, nhóm UTTG sau điều trị I131 (đã cắt bỏ tuyến giáp).
Kết quả cho thấy, về liên quan giữa nồng độ TgAb với một số chỉ tiêu lâm sàng, không có sự khác biệt về nồng độ TgAb theo giới; lượng TgAb giảm theo thời gian sau điều trị I131 không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Về liên quan giữa TgAb với một số chỉ tiêu cận lâm sàng, giữa TgAb và nồng độ FT3, FT4, TSH huyết thanh liên quan với nhau không chặt và không có ý nghĩa thống kê; nồng độ thyroglobulin ở bệnh nhân sau phẫu thuật và sau điều trị I131 khác nhau liên quan nghịch với nhau, khi thyroglobulin giảm nhưng TgAb vẫn tăng. Điều này chứng tỏ thyroglobulin vẫn tăng theo sự phát triển của khối u. Nhưng khi định lượng thyroglobulin vẫn cho kết quả nồng độ thấp dần là vì TgAb đã kết hợp với thyroglobulin làm cản trở phản ứng định lượng. Như vậy, trong theo dõi và tiên lượng điều trị UTTG nên ưu tiên hàng đầu việc chỉ định xét nghiệm nồng độ TgAb huyết thanh cho bệnh nhân.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả