SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u màng não

Đề tài do các tác giả Trần Văn Việt, Phạm Minh Thông (Bệnh viện Bạch Mai), Đồng Văn Hệ (Bệnh viện Việt Đức) thực hiện nhằm mô tả đặc điểm u màng não trên cộng hưởng từ; nhận xét giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u màng não.

Nghiên cứu tiến hành với 53 bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức và các bệnh viện khu vực Hà Nội.
Kết quả, về đặc điểm hình ảnh u màng não trên cộng hưởng từ: tuổi thường gặp từ 45-54 (41,5%); giới nữ nhiều hơn nam, tỷ lệ nữ/nam là 1,4. Vị trí u màng não thường ở vòm sọ, đường giữa và liềm não chiếm tỷ lệ cao (68,3%); vị trí vùng yên chiếm 9,4%; kích thước từ 3-6 cm chiếm tỷ lệ cao (56,6%). Cấu trúc khối u: đồng nhất chiếm 73,5%, vôi hóa 1,8%, kén 22,9%. Tín hiệu trên ảnh T1W: thường giảm tín hiệu với tỷ lệ 60,1% và đồng tín hiệu chiếm 39,9%. Tín hiệu trên ảnh T2W: đồng tín hiệu 41,5% và tăng tín hiệu chiếm 33,9%. Hình ảnh sau tiêm thuốc đối quang từ: ngấm mạnh và đồng nhất chiếm tỷ lệ 81,1%. Còn lại ngấm thuốc không đồng nhất chiếm 16,9%. Dấu hiệu đuôi màng cứng gặp trong 62,2%. Về giá trị của cộng hưởng từ đối với u màng não: cộng hưởng từ xác định vị trí khối u màng não so với phẫu thuật với độ chính xác là 100%. Cộng hưởng từ có giá trị trong đánh giá sự xâm lấn mạch máu với độ nhạy là 81,6%, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 96,2%. Đánh giá xâm lấn xoang tĩnh mạch, độ nhạy và độ đặc hiệu đều là 100%. Tổn thương dây thần kinh có độ nhạy là 90%, độ đặc hiệu là 100%, độ chính xác là 985. Đánh giá xâm lấn xương và phần mềm trên cộng hưởng từ và phẫu thuật có độ nhạy và độ đặc hiệu là 100%.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 10-2009)

Các tin khác: