SpStinet - vwpChiTiet

 

Áp dụng công nghệ kích đẩy trong xây dựng công trình ngầm đô thị.

Đề tài do TS Bùi Đức Chính (Phòng công trình ngầm – viện KH&CN GTVT) thực hiện nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ kích đẩy và áp dụng công nghệ này trong xây dựng công trình ngầm ở đô thị Việt Nam.

Công nghệ kích đẩy là một hệ thống gồm nhiều đốt ống được lắp đặt trực tiếp ở phía sau một khiên đào, được đẩy đi bằng hệ kích thủy lực từ một giếng đẩy đến giếng nhận tạo thành một công trình ngầm liên tục trong lòng đất.
Trong quá trình thi công, những yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ kích đẩy như: điều kiện và trạng thái đất nền; khảo sát địa kĩ thuật không đầy đủ dẫn tới các tai biến kĩ thuật; lựa chọn sai phương pháp đào, những sai sót trong lựa chọn kích thước và thiết kế giếng đẩy; không đánh giá đúng lực ma sát; bố trí trạm kích trung gian và tính toán bôi trơn không phù hợp, thiết kế ống, vật liệu chống thấm không hợp lí, lắp đặt khiên đào hoặc máy đào hầm không đúng; thiếu kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thi công. Vì thế khi áp dụng công nghệ kích đẩy, cần chú ý khảo sát địa kĩ thuật trong công nghệ kích đẩy ống, lựa chọn phương pháp đào hầm và chống đỡ nền trong đất nền không ổn định.
Công nghệ kích đẩy là công nghệ phù hợp khi xây dựng các công trình ngầm đô thị đặt sâu, đặc biệt là các đô thị có địa chất phức tạp như Hà Nội và TP.HCM. Nhưng để áp dụng thành công trong điều kiện của Việt Nam, theo tác giả, cần có sự quan tâm của các cơ quan quản lí, các nhà nghiên cứu. thực tế, thi công gói thầu số 7 của dự án công trình thoát nước Nhiêu Lộc – Thị Nghè xuất hiện vấn đề về kĩ thuật và nhiều bài học kinh nghiệm về công nghệ này.
BH (Theo Tạp chí cầu đường Việt Nam, số 5/08)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả