SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu dự báo nguy cơ của kháng insulin trong bệnh tai biến mạch máu não

Đề tài do các tác giả Lê Thanh Hải, Lê Nhân (Bảo vệ sức khỏe cán bộ Thừa Thiên - Huế), Thái Thị Thu Hiền (Cao đẳng Y tế Huế), Huỳnh Văn Minh, Hoàng Khánh (ĐH Y Dược Huế) thực hiện nhằm xác định tình trạng và tỷ lệ kháng insulin trong tai biến mạch máu não (TBMMN); đánh giá ý nghĩa nguy cơ và giá trị sử dụng của một số chỉ số gián tiếp xác định kháng insulin trong tai biến mạch máu não.

Nghiên cứu tiến hành với nhóm bệnh gồm 82 người mắc TBMMN ở giai đoạn ổn định (sau 3 tuần khởi phát bệnh) đã được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh Viện Trung Ương Huế và nhóm chứng gồm 74 người (tuổi và giới tương đương với nhóm bệnh) được chọn trong các đối tượng đến kiểm tra sức khỏe tại phòng bảo vệ sức khỏe cán bộ Thừa Thiên - Huế không mắc TBMMN.
Kết quả cho thấy, có sự hiện diện kháng insulin ở bệnh nhân TBMMN, nhồi máu não và chảy máu não. Tình trạng kháng insulin ở nhồi máu não hiện diện rõ hơn so với chảy máu não. Tỷ lệ kháng insulin tính theo chỉ số HOMA: TBMMN (50,00%) cao hơn nhóm chứng (25,68%) có ý nghĩa thống kê (p<0,05); nhồi máu não (55,56%) cao hơn nhóm chứng (25,68%) có ý nghĩa thống kê (p<0,05); chảy máu não (43,24%) () khác biệt không có ý nghĩa với nhóm chứng (25,68%) (p>0,05); tỷ lệ kháng insulin thay đổi theo các chỉ số gián tiếp sử dụng với TBMMN từ 36,59% đến 50,00%, nhồi máu não từ 33,33% đến 55,56%, chảy máu não từ 29,73% đến 48,65%. Chỉ số HOMA, chỉ số QUICKI và một số chỉ số gian tiếp đưa vào khảo sát có giá trị trong sử dụng xác định kháng insulin và đều có ý nghĩa nguy cơ đối với bệnh TBMMN và nhồi máu não. Chỉ số HOMA có ý nghĩa dự báo nguy cơ cao đối với TBMMN với OR=2,89 (P<0,01) và nhồi máu não với OR=3,61 (p<0,01). Chỉ số QUICKI có ý nghĩa dự báo nguy cơ vừa đối với TBMMN với OR=2,49 (p<0,05) và nhồi máu não với OR=2,68 (P<0,05). Hai chỉ số HOMA và QUICKI ít có giá trị dự báo nguy cơ đối với chảy máu não với OR=2,21 9p>0,05) và OR=2,28 (p>0,05).
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả