SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu động học quá trình xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chất của Mn (2+) với axit Glutamic (Glu) trong hệ H2O – Mn (2+) – Glu - H2O2

Đề tài do các tác giả Nguyễn Tiến Khí (Khoa hóa phân tích, Cao đẳng Hóa chất) và Nguyễn Văn Xuyến (Khoa công nghệ hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu động học quá trình xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chất của Mn2+ với axit Glutamic (Glu) trong hệ H2O–Mn2+– Glu-H2O2.

Quá trình thực nghiệm được tiến hành như sau: cho vào bình phản ứng lần lượt các dung dịch; dung môi nước cất hai lần, ligan Glu, ion kim loại Mn2+, HClO4 hoặc NaOH. Khi đã đạt pH như mong muốn, hỗn hợp phản ứng tiếp tục trong hai phút sau đó cho H2O2 vào sao cho tổng thể tích của hỗn hợp là 30ml, thời điểm cho H2O2 vào được xem là thời điểm đầu của quá trình phân hủy H2O2 kèm theo hiệu ứng thoát khí O2.

Kết quả cho thấy, bậc phản ứng theo nồng độ đầu ion H+ trong khoảng pH là 8,6 ÷9,5 là n = 0,14 và trong khoảng pH = 9,50 ÷ 9,80 là n = -2,76. Bậc của phản ứng xác định theo [Glu] 0 là n= 0,75 ÷ (-1,101). Phức của xúc tác tạo thành là [Mn(Glu)].
Các số liệu thu được cho biết, khi nồng độ H2O2 tăng sẽ làm cho cân bằng bị dịch chuyển theo chiều thuận và làm tăng nồng độ của phức trung gian hoạt động [Mn(Glu)H2O được hoạt hóa và phân hủy bởi xúc tác vì vậy tốc độ phân hủy H2O tăng và bậc phản ứng tính theo nồng độ đầu của H2O.

BH (Theo Hóa hoc & Ứng dụng, số 8/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả