SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đối chiếu mô bệnh học thận với biểu hiện lâm sàng – cận lâm sàng một số bệnh cầu thận tại bệnh viện nhân dân 115

Đề tài do tác giả Tạ Phương Dung thực hiện nhằm tìm hiểu tổn thương giải phẫu bệnh ở các bệnh nhân bị bệnh hội chứng thận hư nguyên phát; đối chiếu từng hình thái tổn thương giải phẫu bệnh với các biểu hiện lâm sàng cận lâm sàng trong hội chứng thận hư nguyên phát.

Nghiên cứu tiến hành với 190 bệnh nhân bị bệnh thận có chỉ định và được sinh thiết thận tại khoa Thận – Niệu – Lọc máu ngoài thận – Ghép thận, bệnh viện Nhân dân 115 từ 2/2004-6/2006.
Kết quả, tuổi trung bình của các bệnh nhân trong mỗi nhóm tổn thương giải phẫu bệnh khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,038 (tuổi trung bình của nhóm tổn thương tối thiểu thấp hơn nhóm không phải tổn thương tối thiểu; trong nhóm tổn thương tối thiểu tỷ lệ nữ nhiều hơn nam và nhóm tổn thương không tối thiểu tỷ lệ nam nhiều hơn nữ, khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0,029). Liên quan giữa tổn thương giải phẫu bệnh và một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng của 108 trường hợp hội chứng thận hư nguyên phát điều trị lần đầu được sinh thiết thận: tổn thương (tổn thương tối thiểu chiếm 43,5%, tổn thương tăng sinh trung trung mô 8,3%, tổn thương xơ chai cầu thận khu trú từng vùng 34,3%, tổn thương màng 9,3% và tổn thương tăng sinh màng gặp ở 4,6% các trường hợp); có sự liên quan giữa tổn thương với tuổi, giới, tình trạng thiếu máu, tiểu máu vi thể, tăng huyết áp, suy thận, tiểu đạm chọn lọc. Trong nhóm tổn thương tối thiểu tỷ lệ thiếu máu, tiểu máu vi thể, tăng huyết áp, suy thận, tiểu đạm chọn lọc ít hơn nhóm không phải tổn thương tối thiểu. Trong nhóm tổn thương tăng sinh có tỷ lệ tiểu đạm chọn lọc thấp hơn nhóm tổn thương không tăng sinh. Không có sự liên quan giữa các tổn thương giải phẫu bệnh với phù, đạm máu, lipid máu, đạm niệu 24 giờ.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả