SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đội bồn và xử lý nền móng bể chứa xăng dầu nhà bè có móng vành khăn BTCT

Đề tài do TS Nguyễn Đức Nguôn thực hiện nhằm trình bày những kinh nghiệm đội bồn và gia cố nền cho một số bể loại có móng vành bê tông cốt thép.

Hệ thống bể chứa xăng dầu của nước ta chủ yếu được xây dựng sau thời kỳ giải phóng nên đã bị nghiêng lún quá giới hạn. Việc kích bể không xử lý nền móng và đệm thêm cát (bổ sung tải trọng) như các biện pháp hiện dùng dẫn tới việc bể vẫn tiếp tục lún, nghiêng sau khi đội bồn.
Qua phân tích tình hình địa chất khu vực, nguyên nhân gây lún và lún lệch, tác giả đề xuất những giải pháp sau:
Đối với những bể bị lún lệch do nền đất chịu tải không đều, độ chặt – độ ẩm tại các vị trí trong nền sẽ khác nhau nên khả năng chống biến dạng tại các điểm trong nền cũng khác nhau. Khi đội bồn, cần có biện pháp tăng cường chống lún lệch cho bế sau.
Khi đội bồn và độn cát nâng bể tới công trình thiết kế cần tính toán độ lún phụ thêm do lượng vật liệu độn và cần có tính đến lượng dự trữ độ lún cần thiết kèm theo những biện pháp đảm bảo an toàn về mặt công nghệ nhằm giảm thiểu số lượng đội bồn cho bể.
Khi đội bồn bể nên sử dụng hệ thống súng phun cát thay cho việc đổ cát thủ công vào đáy bể để tăng độ chặt đồng đều cho nền. Phương pháp này tăng năng suất lao động và tăng độ an toàn trong công tác đội bồn.

BH (Theo Tạp chí xây dựng, số 4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả