SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu độc tính cấp, tác dụng giảm đau, kháng viêm của nọc bò cạp đen Tây Ninh

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Phương Khuê, Vũ Phùng Nguyên (ĐH Ydược TP.HCM), Hoàng Ngọc Anh (Viện Hóa học ứng dụng TP.HCM) thực hiện khảo sát nọc bò cạp đen Tây Ninh Heterometrus sp. để xác định liều D50 đường tiêm dưới da, từ đó khảo sát tác dụng giảm đau ngoại biên và giảm đau trung ương, cũng như tác dụng kháng viêm.

Nghiên cứu tiến hành với bò cạp trưởng thành dài 8-12,5 cm được thu mua ở Tây Ninh vào mùa mưa khoảng tháng 5-8 và xác định tên khoa học là Heterometrus sp.; động vật thử nghiệm là chuột nhắt trắng khỏe mạnh, giống DDY, được cung cấp bởi Viện Pasteur TP.HCM.
Theo đó, nọc bò cạp có độc tính cấp LD50 là 170 ± 9,95 mg/kg khi tiêm dưới da ở chuột nhắt trắng DDY 18-25 g và được xếp vào nhóm độc loại III, độc vừa phải. Nọc bò cạp đen Heterrometrus sp. tiêm dưới da liều 8,5 mg/kg và 17mg/kg có tác dụng giảm đau trung ương trên mô hình nhúng đuôi chuột tương đương với tác dụng của morphin liều 2,5 mg/kg và tác dụng giảm đau ngoại biên trên mô hình đau quặn gây ra bởi acid acetic tương đương với tác dụng của aspirin tiêm dưới da liều 50 mg/kg. Nọc bò cạp đen Heterometrus sp. tiêm dưới da liều 17mg/kg và liều 8,5 mg/kg có tác dụng kháng viêm. Tác động kháng viêm này biểu hiện chậm hơn so với ketoprofene liều 5 mg/kg nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2008)

Các tin khác: