SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của rễ bá bệnh (Eurycoma longifolia J.) trên động vật thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Dương Thị Ly Hương (ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Trần Giáng Hương, Trần Đức Phấn (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm xác định liều LD50 của dịch chiết rễ bá bệnh trên chuột thực nghiệm; đánh giá độc tính bán trường diễn của dịch chiết rễ bá bệnh trên thỏ.
Kết quả, về độc tính cấp, đã xác định được liều LD50 bằng đường uống trên chuột nhắt trắng thực nghiệm là LD50 = 135 (156,60-116,38) g/kg ở p = 0,05. Đây là liều gấp 13,5 lần dự kiến trên lâm sàng. Về độc tính bán trườngdiễn, với liều 4 và 12 g/kg trọng lượng thỏ, rễ bá bệnh đã làm giảm rõ các chỉ số: số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit ở cả 2 thời điểm sau uống thuốc 14 ngày và 28 ngày. Số lượng bạch cầu, tiểu cầu cũng giảm tuy không hằng định; chức năng gan cũng giảm thông qua sự tăng chỉ số cholesterol toàn phần ở lô uống bá bệnh liệu gấp 3 liều lâm sàng. Không có sự thay đổi về hình thái mô học gan, thận thỏ giữa các lô.
LV (nguồn: TC Dược học, 6/2011) 

Các tin khác: