SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của dịch chiết từ thân – củ cây dong riềng đỏ bằng thực nghiệm mô học động vật thí nghiệm

Đề tài do tác giả Hoàng Sầm (ĐH Y dược Thái Nguyên) thực hiện nhằm xác định độc tính cấp và bán trường diễn của dịch chiết từ thân – củ cây dong riềng đỏ bằng phương pháp mô học trên tạng phủ động vật thí nghiệm.

Nghiên cứu tiến hành với tạng phủ động vật thí nghiệm sau khi uống liều thuốc thử gây độc cấp và bán trường diễn bằng dịch chiết dong riềng đỏ; kính hiển vi chụp ảnh, thuốc nhuộm HE, các dụng cụ làm tiêu bản mô học, tim, gan, thận thỏ, chuột đã gây độc.
Kết quả, tiêu bản mô tim, gan, thận động vật thí nghiệm thử thuốc không thấy có hình ảnh bị nhiễm độc. Mô tim động vật thử thuốc thấy xung huyết mao mạch mạnh mà không thấy giãn nở động mạch vành.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả