SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu định lượng artesunat nguyên liệu khi có các tạp chất dihydroartemisinin và/hoặc acid succinic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiêu năng cao

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Võ Thị Nhị Hà, Trần Đức Hậu (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu phương pháp HPLC để định lượng artesunat mà sự có mặt (nếu có) các tạp chất didydroartemisinin và/hoặc acid succinic (những sản phẩm phân huỷ của artsunat trong quá trình bảo quản và cũng là nguyên liệu ban đầu trong việc bán tổng hợp artsunat) không ảnh hưởng đến kết quả định lượng.

Artsunat là dẫn chất của artmisinin đang được sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh sốt rét. Đã có tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn dược điển Việt Nam III quy định phương pháp định lượng artsunat.
Nghiên cứu tiến hành với máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, máy quang phổ, máy đo pH…, artsunat đối chiếu, artsunat nguyên liệu… và phương pháp định lượng gồm các bước pha dung dịch chuẩn, pha dung dịch thử, điện sắc ký, tính kết quả…
Theo đó, dựa vào cấu trúc hoá học và các tính chất hoá lý của artsunat, dựa vào điều kiện trang thiết bị sẵn có tại các cơ sở kiểm nghiệm trong nước, nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng phương pháp HPLC để định lượng artsunat khi có mặt tạp chất dihydroartemisinin và/hoặc acid succinic. Đã tiến hành đánh giá phương pháp này và các kết quả cho thấy, phương pháp là chính xác, tuyến tính trong khoảng nồng độ khảo sát, đúng và đặc hiệu. Sự có mặt của dihydroartemisinin và/hoặc acid succinic không ảnh hưởng đến kết quả định lượng. Có thể tiếp tục nghiên cứu để áp dụng phương pháp này trong việc định lượng các dạng bào chế có chứa artsunat.
LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 380, 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả