SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn hệ thống ETC cho mạng đường cao tốc Việt Nam

Đề tài do TS. Nguyễn Quang Tuấn (Trường ĐH Giao thông vận tải) thực hiện phân tích tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chuẩn hóa phương thức, thiết bị của hệ thống thu phí điện tử ETC và quan hệ đối với các dịch vụ, hệ thống khác trong hệ thống giao thông thông minh, đứng trên khía cạnh kỹ thuật hệ thống và xu hướng phát triển mở rộng trong tương lai đề xuất bộ tiêu chuẩn hệ thống ETC (Electronic Toll Collection) chuẩn bị tiến tới thông minh hóa cho hệ thống đường cao tốc Việt Nam. Đó là hệ thống thu phí điện tử sử dụng thông tin chuyên dụng cự ly ngắn DSRC.
Đề tài dựa trên cơ sở phân tích các đặc trưng kinh tế kỹ thuật và khả năng phát triển của hai dạng của hệ thống ETC (DSRC thụ động trên tần số tự do 915MHz – RFID và DSRC trên băng tần đăng ký 5.8 (5.9) GHz). Từ đó đề xuất sử dụng lựa chọn tiêu chuẩn cụ thể hệ thống DSRC 5.8 GHz cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) Việt Nam nhằm đóng góp vào việc hoàn thiện bộ tiêu chuẩn ITS Việt Nam hiện đang được khẩn trương tiến hành nghiên cứu, xây dựng, đẩy nhanh quá trình ứng dụng ITS cho mạng đường cao tốc Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, do ưu điểm thẻ RFID của hệ thống DSRC 915 MHz có giá thành thấp, đáp ứng được nhu cầu quản lý phương tiện và thu phí, trước mắt cũng có thể xem xét đưa hệ thống này vào ứng dụng để các chủ xe quen dần với hệ thống ETC, tiến tới áp dụng DSRC 5.8 GHz khi điều kiện cho phép.
LV (TC Giao thông vận tải, 1+2/2011)  

Các tin khác: