SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá mức độ phân hủy của bao bì nhựa có khả năng phân hủy sinh học

Nhóm tác giả Trần Thị Mỹ Diệu, Huỳnh Ngọc Phương Mai, Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Trung Việt (Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường – Đại học Văn Lang) thực hiện nghiên cứu xác định quy trình đánh giá khả năng phân hủy sinh học của các loại bao bì phù hợp với điều kiện ở Việt Nam cũng như tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của các loại bao bì này.
 

Hình minh họa.

Theo đó, quy trình đánh giá khả năng phân hủy sinh học theo phương pháp đo độ giảm khối lượng mẫu thử theo thời gian phù hợp với loại túi sản xuất từ biopolyme và trên nền tinh bột (loại biodegradable bags) vì có thể thực hiện với mẫu thử có kích thước lớn có thể đo được kích thước và cân được khối lượng cũng như dễ dàng quan sát trong quá trình vận hành mô hình.

Mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng phân hủy sinh học được kiến nghị có dung tích, kích thước và hình dạng phù hợp để thực hiện quá trình ủ compost. Mô hình có thể làm nhiều tầng để tiết kiệm diện tích.

Điều kiện ủ hiếu khí: vật liệu ủ là hỗn hợp rác thực phẩm – mùn cưa hoặc trấu – bùn bể tự hoại được phối trộn sao cho tỷ lệ C/N dao động trong khoảng 20 : 1 – 30 : 1, không thử nghiệm trong môi trường đất sạch. Mẫu thử có kích thước 10 cm x 10 cm, đặt nằm ngang, trong túi vải, tiếp xúc hai mặt hoặc 1 mặt với vật liệu ủ. Có thể xác định hằng số tốc độ phân hủy theo động học bậc 0 và động học bậc 1 để rút ngắn thời gian thí nghiệm (chỉ cần 3 tháng thay vì 6 – 12 tháng).

Kết quả thí nghiệm cho thấy, các mẫu túi của Đức và Hà Lan, là túi sản xuất từ biopolyme và trên nền tinh bột có khả năng phân hủy 90% trong thời gian từ 4 tháng (túi của Đức) đến 7 tháng (túi Hà Lan). Trong khi các túi còn lại cần khoảng 7 năm (túi oxo-bidegradable bags) và 246,6 năm (đối với túi nilon thông thường). Đây mới là kết quả thử nghiệm bước đầu, cần lặp lại nhiều lần để kiểm chứng phương pháp dự đoán. Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy có khả năng đánh giá nhanh hơn mức độ phân hủy sinh học của các loại bao bì.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu Hội nghị KH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: