SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát hạn hán thời gian thực ở Việt Nam

Tác giả Nguyễn Văn Thắng và cộng sự ở Viện KH Khí tượng thủy văn và môi trường; Viện KH Công nghiệp, Trường ĐH Tokyo trình bày hệ thống giám sát hạn hán thời gian thực cho Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám.

Hệ thống này là kết quả hợp tác giữa Viện KH Khí tượng thủy văn và môi trường với Trường ĐH Tokyo (Nhật Bản), đã được đưa vào thử nghiệm ứng dụng trong nghiệp vụ tại Viện KH Khí tượng thủy văn và môi trường.

Nghiên cứu này đưa ra một hệ thống giám sát hạn hán thời gian thực cho Việt Nam trên cơ sở số liệu quan trắc vệ tinh, cung cấp thông tin phân bố không gian và chuỗi thời gian của chỉ số hạn KBDI từ năm 2006 đến nay. Ưu điểm của hệ thống là hỗ trợ việc xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của một đợt hạn hán, xác định nhanh các vùng khô hạn và có thể đưa ra các cảnh báo hạn hán.

Các kết quả ban đầu cho thấy, chỉ số KBDI nắm bắt khá tốt phân bố theo không gian, thời gian và thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa khô hạn ở nước ta. Các kết quả tính toán chỉ số KBDI từ số liệu vệ tinh đã thể hiện được các đặc trưng quan trọng của điều kiện khô/hạn và ẩm ướt, bao gồm cả phân bố theo không gian, thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, đây mới là những kết quả thử nghiệm ban đầu, cần có các nghiên cứu bổ sung nhằm hiệu chỉnh, xác định ngưỡng khô/hạn và ẩm ướt sao cho chỉ số phù hợp với thực tế.
LV (TC Khí tượng thủy văn, số 639-2014)

Các tin khác: