SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đề xuất các phương thức tổ chức thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường dựa vào lực lượng sinh viên

Đề tài do ThS. Nguyễn Thúy Lan Chi (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) thực hiện nhằm hình thành và triển khai hoạt động Đội tình nguyện vì môi trường – Trường ĐH Tôn Đức Thắng; nhận dạng cách làm mới trong hoạt động nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng dựa vào lực lượng sinh viên; nhận dạng phương thức duy trì và nhân rộng cách làm này. Đề tài được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu ngày 18/12.

Theo khảo sát của đề tài, nhận thức về môi trường của cộng đồng có nhiều tín hiệu khả quan, là cơ sở để hình thành các chương trình truyền thông về môi trường phù hợp thực tế. Kiến thức môi trường của học sinh sinh viên được ghi nhận là tương đối tốt với khoảng 73% đạt mức hiểu biết khá và hiểu biết tốt về khoa học môi trường chung. Có khoảng 78% số học sinh sinh viên thể hiện sự quan tâm đến công tác truyền thông môi trường, do đó việc huy động học sinh sinh viên vào các chiến dịch, chương trình nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng là rất có tiềm năng… Đề tài cũng đã xây dựng được mô hình Đội tình nguyện môi trường tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng với nòng cốt là các sinh viên được tuyển chọn, tập huấn kỹ năng... Các chương trình thí điểm và trình diễn do Đội tự thiết kế và thực hiện bước đầu đã đạt được thành công tại một số địa bàn thuộc quận Bình Thạnh. Sau khi nghiệm thu, mô hình Đội tình nguyện môi trường sẽ được duy trì tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đồng thời chuyển giao cho Hội sinh viên TP.HCM, Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM và hoàn thiện nhân rộng.

Lam Vân

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả