SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KH&CN để phòng chống sạt lở bờ, vét dòng chảy phù hợp để ổn định lòng dẫn sông Ba đoạn từ Gành Bà ra cửa biển Đà Rằng

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KH&CN để phòng chống sạt lở bờ, vét dòng chảy phù hợp để ổn định lòng dẫn sông Ba đoạn từ Gành Bà ra cửa biển Đà Rằng (giai đoạn 1)” do PGS.TS Hoàng Văn Huân, Viện Kỹ thuật Biển làm chủ nhiệm.

Kết quả, đã nghiên cứu tổng quan các kết quả nghiên cứu của đề tài có liên quan đến xói lở, bồi tụ hạ lưu sông Ba nói chung và khu vực nghiên cứu nói riêng trong thời gian qua. Tổng quan được tình hình xói bồi dọc sông Ba, mức độ thiệt hại và ảnh hưởng của xói lở, bồi tụ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đến ổn định khu dân cư và cơ sở hạ tầng 2 bên bờ sông… Tổng quan hiện trạng sản xuất nông nghiệp, thủy sản hiện trạng thủy lợi… liên quan đến ổn định lòng dẫn hạ lưu sông Ba vùng nghiên cứu trong thời gian qua. Thu thập và đo đạc bổ sung các tài liệu cơ bản có liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài. Nghiên cứu, đánh giá toàn diện về nguyên nhân, quy luật diễn biến lòng dẫn và quy luật hình thái sông, bước đầu làm rõ được quy luật biến hình lòng sông. Có kết quả nghiên cứu dự báo tốc độ xói lở, bồi tụ, hoạch định hành lang ổn định để khai thác và phát triển bền vững hạ lưu sông Ba trên mô hình toán và công thức bán kinh nghiệm. Đưa ra định hướng quy hoạch chỉnh trị sông ở hạ lưu sông Ba tại các khu vực trọng điểm, có sơ sở khoa học phù hợp với thực tế, có tính khả thi đó là: các khu vực xói bồi trọng điểm (khu vực Gành Bà - Định Thọ, Hòa Thắng, cầu Đà Rằng) và phương án kết hợp nạo vét tận thu cát, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, đề xuất các dự án, thiết kế và thi công các công trình chỉnh trị sông.
Đề tài đã đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định lòng dẫn hạ lưu sông Ba đoạn từ Gành bà đến cửa biển Đà Rằng bao gồm: Tiến hành công tác dự báo, di dời và xác định hành lang an toàn sạt lở; Nghiên cứu định hướng quy hoạch chỉnh trị sông khu vực hạ lưu sông Ba đoạn từ Gành Bà đến cửa Đà Rằng; Nghiên cứu phối hợp vận hành hồ chứa thượng lưu để giảm ngập úng, xói lở lòng dẫn hạ lưu…
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 6/2012)

Các tin khác: