SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu để xử lý dầu hạt cao su để tổng hợp biodiesel trên xúc tác NaOH

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Thanh, Võ Văn Hùng, Đinh Thị Ngọ (khoa Công nghệ hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu xử lý dầu thực vật để tách axit béo ra khỏi dầu sau đó tiến hành phản ứng trao đổi este tổng hợp biodiesel.

Các nhà nghiên cứu cho 200ml dầu hạt cao su vào cốc hình trụ 500ml, sau đó gia nhiệt lên đến 600C và có khuấy trộn nhẹ. Sau đó cho dung dịch NaOH, khuấy trộn nhẹ trong khoảng 15 phút, duy trì phản ứng ở 600C và cho vào hỗn hợp phản ứng 50ml dung dịch NaCl 10%. Sau đó lọc kết tủa, rửa sản phẩm bằng dung dịch NaCl và nước cất.
Kết quả thực nghiệm cho thấy, thông số tối ưu cho quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su đã xử lý trên xúc tác NaOH là 94% với thời gian phản ứng là 2 giờ, hàm lượng xúc tác 0,8%, nhiệt độ phản ứng 600C, tốc độ khuấy trộn 600 vòng/phút.

BH (Theo Tạp chí Hoá học & Ứng dụng, số 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả