SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đánh giá tình trạng sử dụng trang thiết bị điện ở các mỏ lộ thiên

Đề tài do ThS. Đỗ Như Ý (Trường ĐH Mỏ - Địa chất) thực hiện tính toán các thông số dựa trên các số liệu thống kê, đo lường ở các mỏ lộ thiên điển đình nhằm đánh giá tình trạng sử dụng trang thiết bị điện.

Theo đó, hiện tại các xí nghiệp mỏ đang vận hành một máy và các máy biến áp này vẫn đang vận hành non tải (kmt = 0,56 – 0,82). Hệ số cực đại của các mỏ tương đối lớn (1,34 – 1,51), chứng tỏ biểu đồ phụ tải không bằng phẳng, cho nên việc tổ chức sản xuất chưa thật hợp lý và tại những giờ cao điểm phụ tải của mỏ vẫn còn tương đối lớn, vẫn còn xuất hiện phụ tải cực đại. Một lượng lớn vốn đầu tư bị lãng phí do năng lực trang thiết bị chưa được sử dụng triệt để (chỉ đạt 15,2%), trong khi đó nếu tính đến điều kiện của các mỏ Việt Nam phải là 42,1%. Như vậy, một phần năng lực trang thiết bị chưa được sử dụng, một lượng lớn vốn đầu tư bị lãng phí. Hệ số công suất tương đối cao do việc đặt các thiết bị bù tại thanh cái phía 6 kV.
LV (nguồn: TC Công nghiệp mỏ, số 4/2009)

Các tin khác: