SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác đá khối khu vực Trung và Nam bộ

Đề tài do KS. Hồ Nguyễn Trí Mẫn (Cty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang) thực hiện đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác đá khối khu vực Trung và Nam bộ, và đề xuất một số giải pháp.
Theo đó, công nghệ khai thác đá khối ở khu vực Trung và Nam bộ hiện nay chủ yếu các phương pháp tách đá thủ công; tách đá bằng phương pháp khoan nêm; tách đá bằng bột nở; tách đá bằng phương pháp nhiệt; tách đá bằng cưa cắt, khoan nổ mìn… Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất, loại đá, tính chất cơ lý, thị hiếu và yêu cầu đầu vào của khâu chế biến mà chọn công nghệ khai thác phù hợp, bao gồm cả công nghệ tách đá, bẩy lật, cẩu xúc, vận chuyển nhằm mục đích tăng năng suất và giảm giá thành khai thác, đảm bảo chất lượng khối đá tách ra và an toàn trong sản xuất. Để phục vụ công tác khai thác đá khối ở Việt Nam trong thời gian tới, khi đã khai thác dần đến đá gốc, cần chú ý nghiên cứu hoàn thiện 2 công nghệ tách đá có năng suất cao và giá thành thấp nhất, bao gồm: phương pháp tách đá bằng cưa đĩa có gắn các viên segment chứa hạt kim cương công nghiệp, cùng các công tác cẩu lật, vận chuyển và công tác phụ trợ đồng bộ đi kèm; nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khai thác đá khối bằng phương pháp khoan nổ mìn (nghiên cứu chế tạo các vật tư, thiết bị khoan sử dụng tối ưu cho khai thác đá khối; nghiên cứu chế tạo cung ứng các loại vật liệu nổ công nghiệp sử dụng phù hợp phục vụ cho công nghiệp khai thác đá khối ốp lát; nghiên cứu phương pháp sử dụng vật liệu nổ để tách đá nhằm đảm bảo chất lượng khối đá tách ra với giá thành thấp nhất; nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm xây dựng và hoàn thiện các phương pháp tính toán về công nghệ khai thác đá khối bằng phương pháp khoan nổ mìn).
LV (nguồn: TC Công nghiệp mỏ, số 4-2010) 

Các tin khác: