SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đánh giá độ phù hợp chẩn đoán ung thư vú của chụp X quang và siêu âm

Đề tài do các tác giả Đỗ Doãn Thuận (bệnh viện K), Nguyễn Duy Huề (bệnh viện Việt Đức) thực hiện nhằm đánh giá độ phù hợp phát hiện các dấu hiệu tổn thương của chụp X quang và siêu âm trong ung thư vú; đánh giá độ phù hợp chẩn đoán ung thư vú giữa hai phương pháp chụp X quang và siêu âm.

Nghiên cứu tiến hành với 517 bệnh nhân nữ ở mọi lứa tuổi, có triệu chứng bất thường ở vú, lần đầu tiên đến khám tại bệnh viện K trong thời gian từ 2003-2006.
Kết quả cho thấy, các dấu hiệu ung thư vú hay gặp trên chụp X quang và siêu âm là tổn thương khối, khối có hình đa diện khó định dạng, đường bờ tổn thương nham nhở hình sao, ranh giới không rõ, thay đổi đậm độ và mật độ bên trong khối không đều. Các dấu hiệu ít gặp hơn có tổn thương vôi hóa, di căn hạch nách và tổn thương xâm lấn. Độ phù hợp trong phát hiện dấu hiệu của chụp X quang và siêu âm là: mức cao: tổn thương xâm lấn; mức khá: tổn thương có đường bờ nham nhở hình sao, ranh giới không rõ, tổn thương vôi hóa; mức trung bình: tổn thương khối, hình khối đa diện khó định dạng, mật độ tổn thương không đều và tổn thương di căn hạch nách; mức thấp thay đổi đậm độ của tổn thương. Giá trị chẩn đoán ung thư vú của X quang là: độ nhạy 92,43%; độ đặc hiệu 74,0%; giá trị dự báo dương tính 84,93%; giá trị dự báo âm tính 86,05%; độ chính xác 85,30%. Siêu âm có độ nhạy 99,05%, độ đặc hiệu 85,5%, giá trị dự báo dương tính 91,55%, giá trị dự báo âm tính 98,28%, độ chính xác 93,81%. Độ phù hợp chẩn đoán ung thư vú giữa chụp X quang và siêu âm đạt mức khá với chỉ số K = 0,69.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả