SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc trưng các tính chất của xúc tác KI/Al2O3, ứng dụng tổng hợp nhiên liệu kerosen sinh học

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Thị Hà (ĐH Công Nghiệp TP.HCM), Nguyễn Khánh Diệu Hồng (ĐH Bách Khoa Hà Nội) sử dụng dầu hạt cải cho quá trình trao đổi este với metanol trên hệ xúc tác điều chế được nhằm thu sản phẩm là các metyl este có điểm đông đặc thấp, thích hợp cho pha chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học.

Nhóm tác giả tập trung nghiên cứu quá trình trao đổi este dầu thực vật trên hệ xúc tác bazơ rắn dị thể KI/Al2O3. Kết quả đã tìm ra hàm lượng KI tối ưu mang trên chất mang Al2O3 là 25%, kết hợp với nhiệt độ nung 8500C, sử dụng quy trình khảo sát hoạt tính của từng loại xúc tác với hàm lượng KI khác nhau. Xác định được nhiệt độ nung tốt nhất cho xúc tác là 8500C, tại nhiệt độ này, pha hoạt tính K2O được tạo thành (với hàm lượng 8,39%) do sự phân hủy kết hợp với oxy hóa KI trên bề mặt chất mang. Pha này là một bazơ rất mạnh, thúc đẩy quá trình trao đổi este giữa dầu hạt cải với metanol tạo metyl este.

Khảo sát sơ bộ hoạt tính của xúc tác 25% KI/Al2O3 và một lần nữa chứng minh, xúc tác khi hoạt hóa tại 8500C sẽ cho hoạt tính cao nhất. Sản phẩm tạo thành là các metyl este (biokerosen) với mức độ không no cao, thích hợp cho nhiên liệu hoạt động tại điều kiện nhiệt độ thấp nên hoàn toàn phù hợp làm nhiên liệu gốc để pha chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học. 
LV (nguồn: TC Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 4AB51-2013)

Các tin khác: