SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên vối thuốc (schima wallichii choisy) tại vùng Tây Bắc Việt Nam

Đề tài do TS Võ Đại Hải (Viện khoa học Lâm nghiệp) thực hiện nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài vối thuốc tại vùng Tây Bắc nhằm đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh trong khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng Vối thuốc.

Đề tài nghiên cứu với Vối thuốc dưới tán rừng tự nhiên, rừng phục hồi có Vối thuốc ở tầng cao, rừng tái sinh sau nương rẫy có Vối thuốc tái sinh. Vối thuốc là loài cây có khả năng tái sinh chồi và hạt rất mạnh, đặc biệt là sau nương rẫy với mật độ cao từ 1.100-5.000 cây/ha. Đối với cây tái sinh dưới tán rừng tự nhiên thì 100% số cây Vối thuốc tái sinh đều có phẩm chất trung bình và tốt nhưng số cây tái sinh triển vọng thì chưa cao, tập trung ở mức 5-37%.
Vối thuốc tái sinh sau nương rẫy rất mạnh và luôn chiếm ưu thế với các loài cây tái sinh khác với vị trí số tổ thành từ 2,4-9,7; số lượng cây tốt và trung bình chiếm 88%, tỷ lệ cây tái sinh triển vọng 73-100% và có nhiều triển vọng tái sinh thành rừng Vối thuốc chiếm ưu thế.
Theo tác giả, để xúc tiến và hỗ trợ quá trình tái sinh Vối thuốc cần có một số biện pháp tác động như: khoanh nuôi bảo vệ, phát dọn dây leo, cây bụi, sửa gốc và tỉa bớt chồi cây tái sinh…

BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả