SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm một số rối loạn tâm thần và chức năng tâm lý ở bệnh nhân tai biến mạch máu não

Đề tài do các tác giả Đặng Hoàng Anh (Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên), Ngô Ngọc Tản, Nguyễn Văn Chương (Học viện Quân y) thực hiện nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân sau tai biến mạch máu não (TBMMN); tìm hiểu sự thay đổi một số chức năng tâm lý ở các bệnh nhân tai biến mạch máu não.

Nghiên cứu tiến hành với 30 bệnh nhân bị TBMMN có tăng huyết áp, tuổi từ 40-70 điều trị tại Khoa Nội và Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ 8/2006-3/2007.

Theo đó, biểu hiện các rối loạn tâm thần và chức năng tâm lý sau TBMMN biểu hiện trên một số mặt hoạt động tâm thần và mang tính chất của rối loạn tâm thần thực tổn do hậu quả của tổn thương tế bào não: giảm nhớ ngắn hạn gặp 24 trường hợp chiếm 80,00%; trầm cảm ở các mức độ khác nhau chiếm 30%, trong đó trầm cảm nặng chiếm 6,67%; suy giảm nhận thức chiếm 76,70%, trong đó mức độ nặng 33,30%. Mối liên quan giữa tổn thương não và các rối loạn tâm thần: tổn thương tế bào não có liên quan chặt chẽ với sự suy giảm nhận thức với p<0,05, OR = 18,67, Cl = 95%; vị trí tổn thương ở bán cầu trái có liên quan tới trầm cảm có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Không tìm thấy có mối liên quan giữa mức độ liệt nặng và suy giảm nhận thức nặng.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 9-2008)

Các tin khác: